Tips och råd

Inför ett första möte med oss har vi sammanställt några frågor som det kan vara bra om du har tänkt igenom:

  • Har ditt företag trycksaker som uppdateras ofta? Hur ofta uppdateras de? Gör en lista med alla trycksaker uppdelad på respektive enhet/kontor och anteckna hur ofta respektive trycksak uppdateras.

  • Vem skapar och uppdaterar trycksakerna idag? Vad betalar du för denna tjänst?Vad är det du vill att systemet ska hjälpa ditt företag med? Skriv ned tydliga och mätbara mål.

  • Vilka inom företaget kommer använda och ska ha tillgång till systemet? Utse en projektgrupp som medverkar vid implementeringen.

  • Utse en systemansvarig, som ansvarar för alla frågor och uppdateringar kring systemet.Ska systemet integreras med andra system? Vilka? Tänk även långsiktigt.