Online Designer

Formge annonser och trycksaker direkt på nätet

Skapa och anpassa ditt marknadsmaterial direkt på nätet. Använd mallar och producera allt från lokala annonser och DR till foldrar och kataloger med några enkla knapptryck. Typografimallar och förbestämda regler hjälper dig att hålla ett enhetligt formspråk. Slutresultatet blir en tryckfärdig PDF-fil som kan distribueras direkt till tidning eller tryckeri.

När alla som behöver lokalanpassat marknadsmaterial själva kan producera sina trycksaker, slipper du blanda in reklambyråer och sänker dina produktionskostnader radikalt. Marknadsarbetet blir enklare samtidigt som du säkerställer att grafiska riktlinjer efterföljs.

Det finns två olika alternativ på Online Designer; en som genererar tryckfärdiga pdf-filer och en som generar InDesign-dokument. Den senare ger dig även tillgång till mer avancerade funktioner som InDesign erbjuder.

Se även

Online Designer Variabeldata

Online Designer