Mer tid till kärnverksamheten

Nu kan du snabbt och enkelt planera, skapa och beställa marknadsmaterial dygnet runt.

Med UniQueue kan ditt företag effektivisera marknadsföringsarbetet, sänka kostnaderna och korta ledtider för produktion av trycksaker avsevärt. UniQueue hjälper dig också att planera marknadsaktiviteter och att få kontroll över marknadsmaterial och bildbank.

Dessutom efterföljs den grafiska profilen i hela organisationen. Ingen installation av mjukvara eller hårdvara behövs, bara en internetuppkoppling.

Läs mer om respektive modul och hur de kan förenkla för dig i menyn till vänster.

Läs mer om kundnytta för trycksaksköpare här
Läs mer om tips och råd för införande av system här