Fler ordrar utan mer personal.

UniQueue är ett webbaserat system som automatiserar trycksaksproduktionen och förenklar beställningsrutinerna för trycksaksbeställarna.

Förstärk dina affärsmöjligheter – utan dyra investeringar.

Tack vare grundliga studier av tryckeriers och trycksaksbeställares arbetssätt kan vi erbjuda en produkt som omfattar hela flödet – från beställning till produktion och leverans.Ingen anställd behövs för att färdigställa dokumenten för tryck. UniQueue optimerar nämligen utskjutningen på ett sätt som ingen konkurrent klarar av. Sättnings- och originalkostnaderna minskar avsevärt och det blir betydligt lättare för dina kunder att följa sin grafiska profil och beställa trycksaker med högsta kvalitet.

Med hjälp av UniQueue kan du:

• Sänka produktionskostnaden avsevärt (till exempel för personal, intag, startkostnader per order och förbrukningsmaterial)
• Frigöra arbetstid
• Få större kontroll över produktionstoppar
• Ta emot beställningar dygnet runt
• Knyta dina kunder närmare dig genom att erbjuda ett strukturerat och tidsbesparande sätt att beställa trycksaker
• Minska antalet felaktiga original som skickas till tryckeriet. UniQueue erbjuder automatisk kontroll av trycksaksoriginal, färdiga mallar och arbetsordrar. Normalt är 30-50% av materialet som skickas till ett tryckeri felaktigt.

Läs mer om våra olika moduler i menyn till vänster.

Läs mer om kundnytta för tryckerier