Print Administrator

Administrera och se orderingången

Du som tryckeri kan själv sköta administrationen kring dina kunder. UniQueue är väldigt användarvänligt och du kan enkelt lägga upp nya kunder och trycksaker i systemet. Det går även att fylla i status på de digitala arbetsordrarna, vilket ger en snabb överblick över hur jobbsituationen ser ut för tillfället. Både tryckeriet och era kunder kan enkelt spåra ett jobb för att se vart i processen det befinner sig.

Eftersom kunderna själva fyller i sin arbetsorder i samband med att de skickat filerna unviker ni missförstånd och får ett enkelt och strukturerat arbetssätt för ordermottagning. Du kan enkelt se orderhistorik och orderingång i olika vyer, t ex per kund eller totalt dag för dag.

UniQueue fungerar även som en lagringsplats för dina kunders dokument och trycksaksoriginal, eftersom allt samlas på ett och samma ställe sparar både ni och kunden tid och pengar.