UniQueue Utskick

Effektivt verktyg för SMS- och e-postutskick

Organisera dina utskick och nyhetsbrev via UniQueue Utskick och spara både tid och pengar.

Genom att göra riktade utskick, till exempel ”nystartade företag Göteborg” ökar mottagarnas uppmärksamhet, eftersom de erhåller ett mer relevant budskap. Du kan bifoga ändringsbar information liknande ”Hej <förnamn>!” eller ”Ditt nya visitkort <länk visitkort>”.

UniQueue Utskick kan användas internt för att distribuera en ny trycksak till all personal, exempelvis när företaget bytt logotyp.

För alla utskick erhåller du en tydlig leveransrapport. Det ger dig en överblick över hur många e-postmeddelanden som öppnats, som inte nått fram och vid vilka tider meddelanden lästs. Eller vilka SMS som skickats till vem och när de skickades.

UniQueue Utskick