Webbshop med lager

Spara pengar på smart lagerhållning av trycksaker

För att använda Webbshop med lager behöver du Webbshop med mallar.

Logga in på en webbsida, välj en trycksaksmall, se lagerstatus och gör din beställning som sedan skickas till tryckeriet. Varken ny program- eller hårdvara behövs.

Systemet skickar automatiskt plocklistor till rätt lager och varnar när lager behöver fyllas på. Du behöver inte ha lagret knutet till din logistiskleverantör utan Webbshop med lager ser till att du har kontrollen, även om du har lagerverksamheten utspritt geografiskt.

Webbshop med lager