Prepressmodul

Optimera produktionen och spara miljön!

UniQueue Prepressmodul fyller automatiskt ut tryckarket på bästa sätt (optimerad utskjutning) och placerar ut skärmärken, passmärken och andra styrkorder. Vid behov kan flera olika trycksaker placeras på samma tryckark. Med Prepressmodulen kommer du optimera utskutningarna samtidigt som du minimerar pappersspillet.

Genom att använda Prepressmodulen får du en kortare skärningstid och allt som behövs för en utskrift är en knapptryckning.Varje order hanteras sedan på den bäst lämpade utenheten, i rätt antal och på rätt papper. Det är också enkelt att hantera "friordrar" genom att dra-och-släppa original på Prepressmodulen.

Originalen förbereds även för leverans genom att varje trycksak märks upp med en streckkod, vilket gör det enkelt att hantera originalen genom hela processen.

Den optimerade produktionen sparar även miljön, genom minskad energi- och pappersförbrukning.