Frågor och svar

Inloggning till UniQueue från egen webbsida?

Det finns två alternativ att länka till UniQueue från en egen webbsida.

Alternativ 1

Det första alternativet använder UniQueues generella inloggningssida. Skapa en knapp/länk på den egna webbsidan som länkar till  https://www.uniqueue.se/UniQueue/

<!-- UniQueue-länk -->

 <a href="https://www.uniqueue.se/UniQueue/">Till UniQueue</a>

<!-- (UniQueue-länk) -->

Alternativ 2

Använd nedanstående kod om du vill formge en egen webbsida:

<!-- UniQueue-inloggning -->

 <form method="post" action="https://www.uniqueue.se/UniQueue/Login.aspx">

  <input name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" type="hidden">

  <p>
   Anv&#228;ndarnamn:<br />
   <input name="Login1:UserName" type="text">
  </p>

  <p>
   L&#246;senord:<br />
   <input name="Login1:Password" type="password">
  </p>

  <input name="Login1:LoginButton" value="Logga in" type="submit">

 </form>

<!-- (UniQueue-inloggning) -->